EOS Issue Solving

The Issue Atomizer

De “Issue Atomizer”

Voordat we inzoomen op het oplossen van grote issues met de Issue Atomizer, hieronder in het kort de aanpak voor IDS die ook in de Issue Atomizer centraal staat.

IDS is een techniek uit EOS® waarbij je effectief issues (problemen, obstakels, maar ook ideeen en kansen) kan oplossen. Het staat voor Identify, Discuss en Solve. De energie moet zijn gericht op solve, omdat men vaak blijft steken in het discussie deel (D) van IDS. Hoe beter je problemen kan oplossen, hoe beter je in staat bent je visie te realiseren: de mate waarin je in een organisatie problemen kan oplossen is de mate waarin je succes hebt.

Wanneer IDS in bijv. een EOS® Level 10 week meeting juist wordt uitgevoerd bespaart deze activiteit je vele uren in de rest van de week.

IDS Workflow

Hieronder zie je de normale workflow voor het uitvoeren van IDS, geschreven voor de voorzitter van een IDS sessie (integrator):

  1. Neem je Issues Lijst erbij
  2. Bepaal belangrijkste drie issues en markeer deze 1,2 en 3 (dit heeft tevens een psychologisch voordeel)
  3. Focus op Issue nr. 1 en begin met IDS
  4. De stap Identify: Identificeer de issue en vraag: wat is de kern van dit issue?
  5. De stap Discuss: Bespreek alles wat je weet in het team over dit issue dat kan leiden tot een oplossing. Een punt mag maar 1x worden gemaakt (ander bedrijf je politiek).
  6. De stap Solve: Stuur aan op de oplossing. De oplossing is makkelijker als de visie helder is en tevens is bijna altijd de oplossing in het team aanwezig

Vermijd ten alle tijden discussie zonder focus op de IDENTIFY en SOLVE. Dit is de valkuil van de meeste teams: ze blijven maar praten en komen niet of na heel lang discussieren pas tot een oplossing.

Wees bijna fanatisch in het werken aan een oplossing. Blijf zo nodig in het team herhalen: wat is de oplossing? Wat is de oplossing?

Hoe los je nu grote issues op?

Grote issues kan je oplossen door IDS iteratief toe te passen. Je focused je in de eerste IDS van het issue op de eerste stap naar het oplossen van het issue. Meestal komt een eerste stap neer op een TODO. Vervolgens komt de issue weer terug op de agenda in de Level10 meeting en maak je de volgende stap. Dit proces herhaal je totdat de hele issue is opgelost.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *