Compartimentering voor TRACTIE

EOS® maakt het mogelijk om in organisaties de juiste dingen gedaan te krijgen door o.a. focus, eenvoud en tractie te implementeren. EOS®kan je ook vergelijken met het managen van menselijke energie of zorgen dat dingen gedaan worden #GSD (Getting Stuff Done). Of het nu gaat om grote doelstellingen, nieuwe initiatieven of TODO’s, het belangrijkste is steeds om de focus te houden op de juiste dingen en deze binnen een goede structuur daadwerkelijk uit te voeren (TRACTIE). Het gevaar dat altijd loert is dat we vrijwel altijd teveel willen doen en daardoor onszelf teveel versnipperen (weinig van veel ipv veel van weinig). Het gevolg hiervan is dat we dan in de kwartaal review met het leadership team waarin we terugkijken op de resultaten van de afgelopen 90 dagen, ontevreden zijn over de behaalde resultaten. Dit kan en moet beter! Een krachtige tool die we binnen EOS® gebruiken om volledige helderheid te hebben in wat echt gedaan moet worden is COMPARTIMENTERING. In onderstaande video worden het hoe en waarom van de compartimenten besproken. Als je het toepast krijg je de rust en helderheid die je nodig hebt voor TRACTIE in de business; het belangrijkste ingredient om stap voor stap te werken aan het realiseren van de visie!      
EOS Talk Announcement

EOS Talk for MSPA in Split, Croatia

Chris Goldmann and Alexander Celie announce their EOS® talk at the MSPA event in Split, Croatia at Le Méridien Lav, Split https://www.mspa-ea.org/events/eventitem/15-20th-annual-mspa-europe-africa-conference.html

Read More »
CORE FOCUS

Your Core Focus

Do the deep work required to get complete clarity about WHAT you can be the best in the world at. This is gold, because now

Read More »
Your Business Map

Your Business Map

Three year Business Plans. Yes, you still encounter them every now and then, but in today’s VUCA world executing directly from a 3 year plan

Read More »
Scientific Thinking and EOS

Scientific Thinking

Scientific Thinking is a way to find your way in the VUCA world that we are living in. This thinking practice is vital for better

Read More »
five foundational tools

Five Foundational Tools

Vision Achievers know that 80% of their success depends on purely implementing five foundational tools from the Entrepreneurial Operating System® TRACTION10 Tweet Five Foundations for

Read More »

The Issue Atomizer

De “Issue Atomizer”

Voordat we inzoomen op het oplossen van grote issues met de Issue Atomizer, hieronder in het kort de aanpak voor IDS die ook in de Issue Atomizer centraal staat.

IDS is een techniek uit EOS® waarbij je effectief issues (problemen, obstakels, maar ook ideeen en kansen) kan oplossen. Het staat voor Identify, Discuss en Solve. De energie moet zijn gericht op solve, omdat men vaak blijft steken in het discussie deel (D) van IDS. Hoe beter je problemen kan oplossen, hoe beter je in staat bent je visie te realiseren: de mate waarin je in een organisatie problemen kan oplossen is de mate waarin je succes hebt.

Wanneer IDS in bijv. een EOS® Level 10 week meeting juist wordt uitgevoerd bespaart deze activiteit je vele uren in de rest van de week.

IDS Workflow

Hieronder zie je de normale workflow voor het uitvoeren van IDS, geschreven voor de voorzitter van een IDS sessie (integrator):

  1. Neem je Issues Lijst erbij
  2. Bepaal belangrijkste drie issues en markeer deze 1,2 en 3 (dit heeft tevens een psychologisch voordeel)
  3. Focus op Issue nr. 1 en begin met IDS
  4. De stap Identify: Identificeer de issue en vraag: wat is de kern van dit issue?
  5. De stap Discuss: Bespreek alles wat je weet in het team over dit issue dat kan leiden tot een oplossing. Een punt mag maar 1x worden gemaakt (ander bedrijf je politiek).
  6. De stap Solve: Stuur aan op de oplossing. De oplossing is makkelijker als de visie helder is en tevens is bijna altijd de oplossing in het team aanwezig

Vermijd ten alle tijden discussie zonder focus op de IDENTIFY en SOLVE. Dit is de valkuil van de meeste teams: ze blijven maar praten en komen niet of na heel lang discussieren pas tot een oplossing.

Wees bijna fanatisch in het werken aan een oplossing. Blijf zo nodig in het team herhalen: wat is de oplossing? Wat is de oplossing?

Hoe los je nu grote issues op?

Grote issues kan je oplossen door IDS iteratief toe te passen. Je focused je in de eerste IDS van het issue op de eerste stap naar het oplossen van het issue. Meestal komt een eerste stap neer op een TODO. Vervolgens komt de issue weer terug op de agenda in de Level10 meeting en maak je de volgende stap. Dit proces herhaal je totdat de hele issue is opgelost.